Scroll Top

ขั้นตอนการทำงานด้านบริการรับทำบัญชี

บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด  เป็นสำนักงานของเราให้บริการรับทำบัญชี  โดยใช้โปรแกรมหลากหลายในการลงบันทึกบัญชี  อาทิเช่น Express , peakaccount , flowaccount , trcloud และอีกหลากหลายโปรแกรมขึ้นอยู่กับความสะดวกใช้โปรแกรมอยู่  เพื่อไม่ให้ธุรกิจติดขัดและต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่

วิธีการทำงานบริการรับทำบัญชีของเราคือ

  1. บันทึกรายการเริ่มต้นรอบบัญชี (บันทึกยอดยกมา)
  2. วิเคราะห์รายการค้า
  3. บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่าง (สมุดรายวันซื้อ  สมุดรายวันขาย  สมุดรายวันจ่าย  สมุดรายวันรับเงิน  และสมุดรายวันทั่วไป)
  4. ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
  5. จัดทำงบทดลองก่อนการปรับปรุง
  6. บันทึกรายการปรับปรุง (ถ้ามี)
  7. งบทดลองหลังการปรับปรุง
  8. จัดทำงบการเงิน
  9. ปิดบัญชี

ลองดูรายละเอียดรับทำบัญชีและภาษี  และหากสนใจให้เราเป็นที่ปรึกษาและดูแลบัญชีของท่านสามารถติดต่อเราได้

หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาด้านบัญชี ปัญหาด้านภาษีอากร  สามารถโทรสอบถามเบื้องต้นได้ที่ 087-347-6299 , 094-549-8105

รับทำบัญชี , รับทำบัญชีตลิ่งชัน , รับทำบัญชีราชพฤกษ์ , รับทำบัญชีปิ่นเกล้า , รับทำบัญชีนนทบุรี  รับทำบัญชีบางกรวย  รับทำบัญชีบางใหญ่  รับทำบัญชีบางบัวทอง  รับทำบัญชีไทรน้อย  รับทำบัญชีปากเกร็ด  รับทำบัญชีบางศรีเมือง  รับทำบัญชีพิมลราช  รับทำบัญชีบางคูรัด  รับทำบัญชีบางรักพัฒนา  รับทำบัญชีบางแม่นาง  รับทำบัญชีบางกร่าง  รับทำบัญชีไทรม้า  รับทำบัญชีตลาดขวัญ  รับทำบัญชีบางตะไนย์  รับทำบัญชีบางพลับ  รับทำบัญชีบางรักน้อย  รับทำบัญชีมหาสวัสดิ์  รับทำบัญชีศาลากลางนนทบุรี  รับทำบัญชีอ้อมเกร็ด  รับทำบัญชีแจ้งวัฒนะ  รับทำบัญชีถนนกาญจนาภิเษกนนทบุรี  รับทำบัญชีถนนจงถนอม-ไทรน้อย  รับทำบัญชีถนนชัยพฤกษ์  รับทำบัญชีถนนติวานนท์  รับทำบัญชีถนนทวีวัฒนา  รับทำบัญชีถนนเทศบาลจังหวัดนนทบุรี  รับทำบัญชีถนนเทิดพระเกียรติ  รับทำบัญชีท่าอิฐ  รับทำบัญชีถนนนครอินทร์  รับทำบัญชีบางม่วง  รับทำบัญชีบางกรวย-จงถนอม  รับทำบัญชีถนนบางไกรใน  รับทำบัญชีบางกรวย-ไทรน้อย  รับทำบัญชีบางคูเวียง  รับทำบัญชีบางศรีเมือง  รับทำบัญชีถนนวัดโบสถ์ดอนพรหม  รับทำบัญชีไทรม้า  รับทำบัญชีถนนพิบูลสงคราม  รับทำบัญชีถนนราชพฤกษ์  รับทำบัญชีตลิ่งชัน  รับทำบัญชีถนนเรวดี  รับทำบัญชีถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี  รับทำบัญชีถนนศรีสมาน  รับทำบัญชีไทรม้า  รับทำบัญชีท่าอิฐ

Leave a comment