admingladness

15 Jul: เปิดบริษัทต้องทำอะไรบ้าง = สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้เมื่อเปิดบริษัท  ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  นำส่งภาษี และผลประกอบการต่างๆ ให้หน่อยงานราชาการตามที่กฎหมายกำหนด  ซึ่งหลายๆ ครั้งผู้ประกอบการอาจจะละเลยหรือไม่เข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกฎหมายต่างๆ  จนนำมาสู่การเสียค่าปรับจนทำให้บริษัทเสียหายเป็นจำนวนมาก  และต้องหยุดประกอบกิจการไปในที่สุด ในแต่ละปีบริษัทต้องจัดทำบัญชีและภาษี พร้อมทั้งนำส่งผลประกอบการของบริษัท ดังนี้ บันทึกบัญชี ทุกครั้งที่เกิดรายการค้า  โดยการบันทึกบัญชีนั้นจะแยกเป็นหมวดหมู่และประเภทบัญชีหลัก  (แยกตามหมวดหมู่ : สินทรัพย์  หนี้สิน  ทุน …

12 Jun: ทำธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี?

ทำธุรกิจ ทำไมต้องทำบัญชี? การทำบัญชีนั้นมีความสำคัญมาก ถ้าใครคิดว่ายาก มาดู 5 Facts ทำไม SME ต้องทำบัญชี! กันครับ​ ​ รู้ชัดฐานะการเงินธุรกิจ​ เรื่องการเงิน ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินสด แต่รวมถึงรายได้ที่ยังไม่มา สินค้าที่พร้อมขาย รายจ่ายที่ยังไม่มาถึง หรือรายจ่ายที่ยังค้างชำระ เพื่อวางแผนธุรกิจให้ปังมากขึ้น​…

12 Jun: ขั้นตอนการทำงานด้านบริการรับทำบัญชี

บริษัท  สบายใจการบัญชี  จำกัด  เป็นสำนักงานของเราให้บริการรับทำบัญชี  โดยใช้โปรแกรมหลากหลายในการลงบันทึกบัญชี  อาทิเช่น Express , peakaccount , flowaccount , trcloud และอีกหลากหลายโปรแกรมขึ้นอยู่กับความสะดวกใช้โปรแกรมอยู่  เพื่อไม่ให้ธุรกิจติดขัดและต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่ วิธีการทำงานบริการรับทำบัญชีของเราคือ บันทึกรายการเริ่มต้นรอบบัญชี (บันทึกยอดยกมา) วิเคราะห์รายการค้า บันทึกบัญชีในสมุดรายวันต่าง…