Scroll Top

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

บ.สบายใจการบัญชี จก.

จำหน่ายโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

สำนักงานเราเห็นความสำคัญของการใช้โปรแกรมบัญชีเพื่อการบริหารจัดการ ทันสมัย ใช้งานง่าย ในราคาพิเศษ อาทิ โปรแกรมบัญชียอดนิยมที่มีคนใช้งานมามากกว่า 20 ปี และมีผู้ใช้มากกว่า 70,000 ราย อีกทั้งยังมีการพัฒนาโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใชและตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป

สนใจสอบถามราคาโปรแกรม Express ได้ที่สำนักงานหรือโทรสอบถามตามเบอร์ที่ติดต่อของสำนักงาน

โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบ คือ
1. ระบบการจองสินค้าและการจัดจำหน่าย
2. ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น
3. ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
4. ระบบจัดซื้อสินค้าและการรับสินค้า
5. ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
7. ระบบบัญชีแยกประเภท
8. ระบบสินทรัพย์ถาวร
9. ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
10. ระบบวิเคราะห์การขาย
11. ระบบวิเคราะห์การซื้อ
12. ระบบรักษาความปลอดภัย

โปรแกรมบัญชี ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจคุณ
PEAK เคียงข้างทุกธุรกิจ Startups และ SMEs สู่ความสำเร็จ เพื่อให้ธุรกิจคุณไปได้ไวและไกลกว่า

เพราะทำธุรกิจต้องมีผู้ช่วยให้คุณสามารถโฟกัสกับธุรกิจของคุณได้มากกว่า นำข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ และตัดสินใจในธุรกิจ ช่วยให้คุณเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น PEAK ไม่ใช่แค่โปรแกรมบัญชีออนไลน์ แต่คือผู้ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโต

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่ช่วยลดงานบัญชี ลดงานเอกสารลง แต่ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น สำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการเติบโต พร้อมช่วยให้ถึงแหล่งเงินทุน และบริการบัญชีครบวงจร

จุดเด่นของ PEAK
• จัดการงานเอกสาร อาทิ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย อย่างเป็นระบบ และปรับแต่งได้สำหรับธุรกิจคุณ
• รู้กำไรขาดทุนทันที ดูได้ทั้งรายวัน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีเปรียบเทียบ
• รู้สินค้าเคลื่อนไหว รู้การเข้าออกและยอดคงเหลือสินค้า คำนวณกำไรขาดทุนสินค้ารายตัวได้ทันที
• การเงินไม่มีตกหล่น นำเข้าข้อมูล Statement ธนาคารเพื่อกระทบยอดเงินธนาคารได้อัตโนมัติ ลดความผิดพลาด ป้องกันรายการสูญหาย
• ช่วยให้โฟกัสกับธุรกิจ มีบริการรับทำบัญชี ปิดงบ โดยผู้ทำบัญชีมืออาชีพ ช่วยให้คุณได้วางใจ และโฟกัสกับธุรกิจคุณ
• เข้าถึงแหล่งเงินทุน พันธมิตรในกลุ่มธนาคารของเราช่วยให้คุณเข้าถึงสินเชื่อที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ด้วยบัญชีที่เป็นระบบ
• ปลอดภัยระดับโลก สำรองข้อมูลอัตโนมัติให้ทุก 5 นาที ใช้ server จากผู้ให้บริการระดับโลก ให้บริการโดย Microcosf Azure
• เชื่อต่ออัตโนมัติผ่าน API รายการเยอะๆไม่ต้องกังวล เชื่อมต่อกับเราเพื่อบันทึกรายการอัตโนมัติได้ผ่าน API