Scroll Top

รับทำบัญชีและภาษี

บ.สบายใจการบัญชี จก.

รับทำบัญชีและภาษี

พื้นที่ในการรับงาน
ให้บริการรับทำบัญชีกรุงเทพและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ)

ราคาค่าบริการรับทำบัญชีเริ่มต้น

✔สำหรับค่าบริการรับทำบัญชีรายปี ค่าบริการรับทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 3,000 บาท / เดือน
✔สำหรับค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือนและจัดทำภาษี ค่าบริการรับทำบัญชีเริ่มต้นที่เดือนละ 4,000 บาท / เดือน
✔สำหรับธุรกิจที่ต้องจัดทำรายงานการเคลื่อนไหวสินค้าและสินค้าคงเหลือ ค่าบริการจัดทำเริ่มต้นที่เดือนละ 4,000 บาท / เดือน (เช่น ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจผลิตสินค้า  ธุรกิจก่อสร้าง  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ธุรกิจโครงการก่อสร้าง
เป็นต้น )
✔ราคาสามารถโทรสอบถามได้

คุณจะหมดเรื่องกังวลเมื่อคุณเลือกเรา

 • กลัวจะถูกหลอก จะทิ้งงาน  เพราะเราสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
 • ทำงานเสร็จทันตามที่ตกลงกัน
 • เมื่อเริ่มประกอบกิจการ ไม่รู้จะเริ่มต้นทำเอกสารอย่างไร  เราสามารถให้คำปรึกษาและแนะนำท่านได้

เราเข้าใจว่าทำไมท่านต้องหาสำนักงานบัญชี

 • ไม่มีเวลาทำเอง /  ไม่อยากทำเอง  /  ทำอย่างอื่นมีประโยชน์กว่า  /  ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี
 • ไม่รู้ว่าจะต้องทำเอกสารอะไรบ้าง ต้องยื่นภาษีหรือทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดไว้
 • มีพนักงานบัญชี แต่ก็เข้าๆ  ออกๆ บ่อย  ทำให้งานไม่ต่อเนื่อง
 • ไม่มั่นใจพนักงานบัญชีที่มีอยู่ ว่าจะทำงานได้ถูกต้องหรือไม่
 • ต้องขึ้นเงินเดือน จ่ายโอที  โบนัส  และสวัสดิการต่างๆให้พนักงานบัญชี  ถึงแม้รายการค้าขายของท่านจะลดลง
 • ถ้าต้องจ้างพนักงานบัญชีที่เก่งๆและทำให้อยู่กับเรานานๆ ค่าใช้จ่ายจะสูงมาก และต้องจ่ายค่าอบรมสำหรับพนักงานบัญชีเพื่อให้สามารถรับรองงบการเงินของบริษัทในแต่ละปีได้
 • ไม่รู้ว่างบการเงินใช้ทำอะไร
 • เสียภาษีมากกว่าคู่แข่ง
 • ไม่สามารถให้คำตอบกับเจ้าหน้าที่สรรพากร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเมื่อถูกเรียกตรวจสอบย้อนหลัง

คำแนะนำเบื้องต้นที่ท่านจะได้รับจากเรา

 • แฟ้มที่ต้องจัดทำ
 • แบบฟอร์มที่ต้องจัดทำ
 • การออกใบกำกับภาษี เมื่อไร  อย่างไร  ถึงจะถูกต้อง
 • ภาษีซื้อต้องห้ามมีอะไรบ้าง มีวิธีใช้ได้อย่างไร
 • ต้องทำเอกสารรายจ่ายอย่างไร เพื่อให้สรรพากรยอมรับ
 • รายจ่ายอะไรบ้าง ที่เป็นรายจ่ายต้องห้าม
 • ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย และกรอกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร  จัดเก็บอย่างไร
 • วิธีประหยัดภาษี อย่างถูกต้อง
 • ข้อควรระวังในการดำเนินธุรกิจ
 • สิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

งานบัญชีและภาษี

 • ท่านจะต้องทำเอกสารอะไรบ้าง กี่ชุด  แต่ละชุดจะไปที่ไหนบ้าง  จัดเก็บอย่างไร  และส่งอะไรให้เราบ้างในแต่ละเดือน
 • ยื่นภาษีทุกเดือน ทั้งหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่มและประกันสังคม
 • ปิดงบและยื่นงบสรรพากรและกระทรวงพาณิชย์ กลางปีและสิ้นปี
 • เราเป็นผู้ลงทะเบียนและรับรองการเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทของท่าน

รายละเอียดการบริการรับทำบัญชีของสำนักงานประกอบด้วย

 1. ยื่นแบบประจำเดือน
  ✔ให้คำแนะนำการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) เพื่อให้สอดคล้องกับสรรพากร
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้พนักงานหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.1)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.3)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.53)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)(ภ.พ.30)
  ✔จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
  ✔จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
  ✔ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
 2. ยื่นแบบประจำปี
  ✔จัดทำและยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51) และภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
  ✔จัดทำและยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
  ✔จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)
  ✔จัดทำและยื่นแบบนำส่งกองทุนทดแทนต่อประกันสังคม(กท.20ก)
 3. ปิดบัญชีประจำเดือน
  ✔ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลประโยชน์ด้านบัญชีและภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
  ✔ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร รวมถึงเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
  ✔บันทึกรายการค้าประจำเดือน จัดทำสมุดบัญชีซื้อสมุดบัญชีขาย สมุดบัญชีรับเงิน สมุดบัญชีจ่ายเงิน สมุดบบัญชีรายวันทั่วไป และบัญชีแยกประเภท
  ✔จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
  ✔จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร(ถ้ามี)
  ✔จัดทำทะเบียนสินทรัพย์
  ✔จัดทำรายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญ เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ รายละเอียดเช็ครับลงวันที่ล่วงหน้า รายละเอียดเช็คจ่ายลงวันที่ล่วงหน้า  เป็นต้น<
  ✔ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม
  วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี  มีหลักเกณฑ์ง่ายๆ

  1. เรื่องของราคา คนส่วนใหญ่ชอบดูหลักเกณฑ์นี้เป็นพิเศษ

  ✔ให้เลือกที่แพงกว่าสำนักงานอื่นแต่ไม่ได้สูงจนเกินกำลังของบริษัทที่สามารถจ่ายได้หรือว่าสูงกว่าที่บริษัทจะต้องหาพนักงานบัญชีที่มีความรู้และประสบการณ์มาทำเองได้ แต่ราคาสูงต้องมีเหตุผล เช่น พนักงานที่ดูแลบริษัทท่านต้องมีสัดส่วนของการรับงานไม่ล้นมือ มีเวลาดูแลท่านได้อย่างเต็มที่ และมีประสบการณ์ด้านบัญชีในธุรกิจท่านดีพอ ซึ่งการที่จะทำอย่างนี้ได้ก็มีต้นทุนสูง
  ✔ระวังโดนหลอก ไม่มีที่ไหนทำดีและราคาถูก เพราะทำธุรกิจต้องมีกำไรบางแห่งแจ้งราคาค่าทำบัญชีถูกมากๆ แต่พอเอาจริง เก็บจิปาถะ เช่น ค่าปิดงบ ค่ายื่นแบบต่างๆ ค่ารับรองการเป็นผู้ทำบัญชี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าแบบต่างๆเป็นต้น ซึ่งถ้ารวมกันแล้วราคาแพงกว่าพวกที่เก็บเหมารวมบางแห่งเก็บเหมาค่าทำถูกมาก แต่ไปแพงที่ค่าสอบบัญชีแบบนี้ไม่ให้เลือก เพราะเราวางแผนไม่ได้ว่าตกลงเราต้องจ่ายอะไรเท่าไร เพราะบางทีไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ควรเลือกแบบที่จริงใจแต่ก็ให้เหมาะสมและแจ้งราคาสรุปทั้งปีที่มีมาตรฐานให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการขอใช้บริการกับทางสำนักงาน
  ✔การจ้างสำนักงานบัญชีรับทำบัญชีให้อาจจะมีราคาถูกกว่าการจ้างพนักงานบัญชีมาทำงานภายในบริษัท เช่น ถ้าเราต้องจ้างพนักงานบัญชีวุฒิปริญญาตรี เงินเดือนอย่างต่ำ 15,000 บาท/เดือน ไม่รวมโอที ไม่รวมโบนัส แต่ถ้าให้ทางสำนักงานบัญชีทำให้ราคายอมต้องต่ำกว่าการจ้างพนักงานบัญชีประจำแน่นอนอยู่แล้ว อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้ดีกว่าการจ้างพนักงานบัญชีซึ่งไม่รู้ว่าจะมีความรู้ ความสามารถในสายงานของท่านมากน้อยแค่ไหน

  1. เรื่องของประสบการณ์

  อันนี้สำคัญมาก  เพราะการทำงานย่อมมีข้อผิดพลาดหากไม่มีประสบการณ์หรือความชำนาญในธุรกิจของท่าน  เป็นผลให้ธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างลำบาก  เพราะอาจจะเสียค่าปรับ  ค่าดำเนินการแก้ปัญหาต่างๆ  รวมถึงการได้ข้อมูลทางบัญชีที่พนักงานของท่านทำผิดพลาด  ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารงานผิดพลาดไปด้วย  ดังนั้นทางบริษัทเราจะเลือกคนคุมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจของท่าน  เพื่อให้ท่านได้สบายใจและดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

  1. ความมั่นคง

  สำนักงานของเราจัดตั้งขึ้นเป็นบริษัท  และขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว  จึงมั่นใจได้ว่าเรามีความมั่นคง

  1. ความซื่อสัตย์

  อันนี้ดูยาก  แต่มีเหตุที่สำนักงานบัญชีอาจไม่ซื่อสัตย์  เช่น  ให้ชำระค่าภาษีเป็นเงินสดไม่ยอมให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร  หรือไม่มีใบเสร็จรับเงินจากสรรพากรหรือประกันสังคมให้ท่านดูหลังจากที่สำนักงานบัญชีจ่ายชำระเสร็จแล้ว  อย่างนี้ต้องรีบตรวจสอบ  ทางสำนักงานแนะนำให้จ่ายค่าภาษีหรือประกันสังคมเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี  เพราะสามารถตรวจสอบได้

  1. การติดต่อ สอบถามและปรึกษาปัญหาด้านบัญชีและภาษี

  ทางสำนักงานสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกเวลาทำการ  ตั้งแต่วันจันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา  9.00 – 16.00 น.  หรือสามารถติดต่อทาง Email : pn_acc.audit@hotmail.com ได้ตลอดเวลา

  1. การวางแผนภาษี

  ทางสำนักงานมีแผนภาษีที่ทันสมัยและทันต่อเวลา  ถ้าบริษัทลูกค้ามียอดขายมากขึ้น  กำไรมากขึ้น  เสียภาษีเยอะขึ้น  ทางสำนักงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือนก่อนปิดงบการเงิน  และนำเสนอแผนภาษีให้ลูกค้าฟัง

  1. เทคโนโลยี

  สำนักงานมีการลงบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  เพื่อให้การลงบัญชีถูกต้อง  ครบถ้วนและทันสมัย

  1. แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีและภาษีแทนลูกค้าได้

  สำนักงานยินดีพบสรรพากรแทนลูกค้า  หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เรียกพบที่เกี่ยวข้องกับบัญชีและภาษี  อย่าเข้าไปพบเอง  เพราะคำตอบของเราอาจเข้าทางสรรพากรให้เสียค่าปรับต่างๆ  ด้วยเหตุผลต่างๆที่สรรพากรอ้างโดยที่ลูกค้าไม่รู้ได้  ดังนั้นคุณควรมอบอำนาจให้ผู้ที่รู้บัญชีและภาษีของลูกค้าเข้าพบแทนคุณไปชี้แจง